دوره‌های آموزشی نرم‌افزار آباکوس – ABAQUS

آموزش‌های طراحی مکانیکی، تحلیل تنش، ارتعاشات،، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی با نرم‌افزار آباکوس

هیچ دوره در دسترسی وجود ندارد.