نمایش 1-8 از 8 نتیجه

سیکل میلر

توضیح و تشریح سیکل میلر برای افزایش بازدهی گرمایی موتور – شیر ترتیبی زمانی(S-VT) – متغییر انتقالی پیوسته (CVT) چکیده …