درخواست تبدیل شدن به مدرس

ارسال درخواست تبدیل شدن به مدرس برای تدریس در سایت

با ارسال درخواست و تایید توسط مدیریت می توانید به یک مدرس در سایت تبدیل شوید و دوره‌های خود را بسازید و کسب درآمد کنید.
از هر دوره 20 درصد سهم سایت است و مابقی بدون کسری به حساب شما واریز خواهد شد. پس از تایید باید اطلاعات کامل خود و حساب را برای ما ارسال نمایید.

چگونه به یک مدرس تبدیل شویم؟

درخواست خود را ثبت کرده و کسب درآمد کنید!